โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบประเมินสมรรถนะ ป.๖ Word Document ขนาดไฟล์ 217.16 KB 69
หลักสูตรหน้าที่พลเมือง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 65
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 75
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคณลักษณอันพึงประสงค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 64
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.16 MB 67
แบบฟอร์มรายงานการประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 67
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.9 KB 66
ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๕๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.46 KB 68