โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศตวรรษ บุญแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปาณิสรา บุญด้วยลาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2