โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
แจ้งกำหนดการเรียนการสอน เดือนสิงหาคม 2563
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรียนรู้ออนไลน์กับครูธรรมาฯ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
facebook แฟนเพจ ...ธรรมาต้นอ่อนทานตะวัน...
facebook แฟนเพจ ...เปตองธรรมา...
การแต่งกายของนักเรียน