โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางสาวศิริเพ็ญ ทรงศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเบญจวรรณ ปัสสาสุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอนุนิดา ยนต์ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2