โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาระน่ารู้
ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 4) 19 ม.ค. 63
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นกระบวนการ (อ่าน 13) 30 พ.ย. 62
ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) (อ่าน 58) 26 พ.ย. 62
7 อุปนิสัย สู่การพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่าน 11) 17 พ.ย. 62
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 21) 08 ก.ย. 62
น้ำขึ้น-น้ำลง เกิดขึ้นได้อย่างไร (อ่าน 27) 11 ส.ค. 62
วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร (อ่าน 35) 27 มิ.ย. 62
เครื่องหมายจราจร (อ่าน 43) 06 มิ.ย. 62
คลังความรู้ (อ่าน 52) 02 มิ.ย. 62
เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน (อ่าน 150) 02 มิ.ย. 62
ทำอย่างไรให้ครูเป็นที่รักของนักเรียน (อ่าน 40) 02 มิ.ย. 62
มารู้จักศัพท์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ควรทราบ (อ่าน 34) 02 มิ.ย. 62